ติดต่อบริษัท

10/15 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500.

02-6310148

watana@kidigital.co.th

02-233-9805

kidigital

kidigital

เคไอ ดิจิตอล จำกัด

KI DIGITAL CO.,LTD.

       เคไอดิจิตอลจำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ธุรกิจเริ่มแรกคือจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่คุณภาพสูงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่นเครื่อง Fujimoto SHP5080 จากญี่ปุ่น เครื่อง Durst Epsilon และ Durst Theta จากอิตาลี และเครื่อง Imetto Lexta 30 จากประเทศจีน ธุรกิจเติบโตเรื่อยมา บริษัท เคไอดิจิตอลได้มีชื่ออยู่ในระดับแนวหน้าของวงการธุรกิจถ่ายภาพและผลิตภาพระดับสูง

        ในปี 2550 บริษัทได้ควบรวมบริษัท เอฟเอ็มเอเรนตัล จำกัด ดังนั้นจึงขยายขอบข่ายธุรกิจครอบคุมบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วย ปี 2557 เป็นปีแห่งการเติบโตของบริษัทอีกปีหนึ่งเมื่อได้รับเป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์ A3 Multifunction Devices และ A4 Multifunction Printers จากบริษัท Fuji Xerox (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์รุ่นหลักคือ DocuCenter S2010, DocuCenter S2220 และ DocuCenter SC2020 (สี) รวมทั้ง High Speed Multifunction Printers DocuPrint M355df และ DocuPrint M455df ซึ่งทุกรุ่นมีคุณภาพดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วประเทศ 

        บริษัท เคไอดิจิตอล มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกท่าน นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมแล้ว บริษัทยังได้จัดทีมงานด้านโซลูชั่น สำหรับจัดการระบบเอกสาร เช่นระบบ Print Control และ Managed Print Service ให้แก่บริษัทธุรกิจ และสถาบัน การศึกษาต่างๆด้วย

   ปี 2554 บริษัทได้ติดตั้งระบบ Print Control System โดยใช้ระบบ Uniprint ของ Pharos ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งให้ผลประหยัดค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสารของมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก และในปีต่อมาบริษัทก็ได้ติดตั้งระบบ Print Release ให้แก่ห้องสมุดไอที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เพื่อรองรับงานพิมพ์เอกสารของนักศึกษา โดยใช้โซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยโดยบริษัทไทยคอมโพเน้นท์ซอฟท์แวร์ ซึ่งระบบก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาในการทำงาน

        บริษัทยึดถือปรัชญาการทำงานของกลุ่มบริษัท เอฟเอ็มเอ จำกัดอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงและให้บริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมทั้งยอมผูกพันตัวเองต่อการให้บริการและให้การสนับสนุนต่อลูกค้าอย่างเต็มกำลัง พนักงานทุกคนของบริษัทได้ร่วมในเจตนารมณ์นี้ตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันและมุ่งมั่นจะทำต่อไปในอนาคต

ระบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

        ด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างมีคุณภาพ บริษัทได้จัดวางระบบบริหารคุณภาพโดยถือนโยบายคุณภาพสามประการคือ: การบริการมีคุณภาพ, ทำการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง, ลูกค้าพึงพอใจ จากการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่วางไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพแห่ง Bureau Veritas และได้รับการรับรองต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

Copyrighted by © K.I. Digital Co., Ltd.