เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์
ข้อมูลเฉพาะของเครื่องพิมพ์
ระบบการทำภาพ
หน้าจอสีระบบสัมผัส
ฮาร์ดดิสก์
หน่วยความจำมาตรฐาน
ความเร็วในการพิมพ์สี
ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ
เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก
เวลาในการอุ่นเครื่อง
ความละเอียดในการพิมพ์
ความละเอียดในการสแกน
ความเร็วในการสแกน
ฟังก์ชั่นการสแกน
การบรรจุกระดาษ
การรองรับกระดาษสำเนา
ระบบการอ่านต้นฉบับ
การรองรับกระดาษต้นฉบับ
Out Put Capacity
Connectivity
PDL
Automatic Duplex Print
AMDV
Maximum Document Volume/Month
Sleep Mode
Supported OS Print Driver
Drum
Toner
Dimensions
Weight
Copyrighted by © K.I. Digital Co., Ltd.